Først efter at det sidste træ er fældet, det sidste hav er forurenet og den sidste fisk fanget, vil I erkende at man ikke kan spise penge.